ខ្មែរ អង់គ្លេស

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកម្ពុជាតែងតែគូររូបវត្តមានរបស់សមាជិកសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យសាធារណៈឯករាជ្យ។ ក្រុមហ៊ុន ឆ្នោតកម្ពុជា បានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អតិថិជនរបស់យើងលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលបានបញ្ជូនមកយើង។ ក្នុងន័យនេះយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនោះជាមួយនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនបង្ហាញទិន្នន័យបែបនេះចំពោះភាគីដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកម្ពុជាចង់អោយអតិថិជនរបស់យើងមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការលេងល្បែងរបស់យើងការភ្នាល់គួរតែសប្បាយ។ វាមិនគួរប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឬរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកឡើយ។ ល្បែងឆ្នោតកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលេងហ្គេមរបស់យើង។

គេហទំព័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិនិងដំណើរការដោយឆ្នោតជាតិហើយមានសម្ភារៈដែលត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកពីសម្ភារៈដែលផ្តល់ដោយអ្នកលក់និងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធអន្តរជាតិនិងយីហោ។ អ្នកមិនអាចកែប្រែកែច្នៃបោះពុម្ពឡើងវិញផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញបញ្ជូនប្រកាសបញ្ជូនឬចែកចាយតាមមធ្យោបាយណាមួយសម្ភារៈណាមួយពីគេហទំព័រនេះរួមទាំងលេខកូដនិងកម្មវិធី។ អ្នកអាចទាញយកសម្ភារៈពីគេហទំព័រនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមិនប្រើពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នករក្សាច្បាប់ដើមនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងកម្មសិទ្ធិដទៃទៀត។